bộ chân đế camera SBP-300PM WISENET

bộ chân đế camera SBP-300PM WISENET

– Bộ đế gắn cho SBP-300WM
– Sử dụng trong nhà / ngoài trời
– Vật liệu thép